*Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, παρουσίαση, ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή αναμετάδοση, ψηφιακή εκπομπή, ψηφιακή ραδιοτηλεοπτική αναμετάδοση και γενικά οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση ή διάδοση με οποιοδήποτε μέσο μέρους ή συνόλου της εκδήλωσης χωρίς την προηγούμενη άδεια της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων.
Μπορείτε να υποβάλλετε ζωντανά τις ερωτήσεις σας μέσω Chat